Logo

MG Waf’ll Vyloučení odpovědnosti

Obsahy těchto webových stránek, text, informace, obrázky, grafika a veškerý další materiál uvedený na webové stránce Waf’ll („Obsah“) slouží výhradně k Vašemu obecnému informování a použití a nepředstavujte žádný druh poradenství ani doporučení (profesionálního či jiného). Žádné informace ani materiály na této webové stránce nepoužívejte jako základ pro učinění nebo zdržení se konkrétních obchodních a jiných rozhodnutí.

Waf’ll neručí za přesnost či platnost informací a materiálů na této webové stránce. Waf’ll neponese vůbec žádnou odpovědnost. Waf’ll zejména neponese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní ani jiné následné škody žádného druhu (včetně, mimo jiné, ztráty zisků, předpokládaných úspor, příjmů, dat, reputace nebo smluv), vzniklých z jakéhokoli důvodu použitím jakýchkoli informací nebo materiálu, získaných přímo nebo nepřímo z této webové stránky.

Waf’ll si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění změnit a opravit jakoukoli část obsahu této webové stránky.

Souhlasíte, že Waf’ll může zaznamenávat a ukládat informace a materiály související s naší spoluprácí na této webové stránce a zpřístupnit kterékoli z těchto informací a materiálů jakémukoli regulačnímu orgánu nebo na požádání policie. Můžete zjistit, že tato webová stránka je spojena s dalšími webovými stránkami nebo z nich prostřednictvím hypertextu nebo jiných počítačových spojů. Waf’ll nemá žádnou kontrolu a nezodpovídá za obsah takto spojených webových stránek. Tyto odkazy jsou poskytovány pro Vaše pohodlí. Nevyjadřujeme souhlas s obsahem na takto odkazovaných stránkách.

Waf’ll vylučuje všechny záruky, výslovné či implicitní, v maximálním rozsahu, jaký dovoluje zákon, které se týkají informací a materiálu na této webové stránce. Jestliže jste se rozhodli poskytnout nám o sobě informace, Waf’ll může tyto informace využít, aby Vás kontaktoval e-mailem nebo poštou a zaslal Vám podrobnosti o Waf’ll či jakékoli jiné informace nebo materiály, o nichž Waf’ll usoudí, že by Vás mohly zajímat. Pokud si nepřejete, aby tímto způsobem Waf’ll tyto informace používal, kontaktujte prosím Adriaana Melsena (e-mail info@wafll.world). Tato vyloučení se budou řídit a budou uplatňována v souvislosti s českými zákony. V případě, že je kterýkoli bod těchto vyloučení shledán nezákonným, neplatným nebo z jiného důvodu nevymahatelným, pak bude tento bod považován za oddělitelný a neovlivní platnost a vymahatelnost žádných z ostatních ustanovení.